rgj.lv kvalitatividumvadi, dumvadu montazaŅemot vērā to, ka dūmvadu izveide ir gana specifiska ražotnes nozare, klienta ir nepieciešama garantija, ka tikko izbūvētais dūmvads pēc mēneša nesagrūs un māja nenodegs, ja tiks intensīvi kurināts gada aukstākajās dienās. Atrodoties Eiropas Savienības sastāvā uzņēmējiem un ražotājiem ir jāvar nodrošināt savas produkcijas kvalitāte atbilstoši ES izteiktajiem standartiem un specifikācijai. Ja prece atbilst nepieciešamajām prasībām, tai tiek piešķirt sertifikāts, kas apstiprina to, ka prece ir izmantojama un atbilst vajadzīgajiem standartiem. Sertifikāti, it īpaši šāda veida ražošanas nozarē, nozīmē pozitīvus pavērsienus biznesā gan klientam, gan ražotājam, jo spējot piegādāt kvalitatīvu preci, tiek nodrošināta klientu plūsma un peļņa. continue reading »

by | Categories: Uncategorized | Comments Off