rgj.lv dūmvadiViens no mūsdienu lielākajiem plusiem ir tas, ka ir iespēja savu preci reklamēt ne tikai lokāli savas pilsētas vai reģionālajos laikrakstos, uz dažādiem afišu stabiem vai info dēļiem, bet arī izmantojot masu saziņas līdzekļus – TV un radio un, protams, neaizmirsīsim interneta laikmeta sniegtās priekšrocības. Grūti būs atrast kādu uzņēmumu, kurš mūsdienās nepiedāvā savas preces iegādāties vai vismaz apskatīt internetā. Kādēļ? Tādēļ, ka ar globālā tīmekļa palīdzību ir iespējams piedāvājumu atrādīt pilnīgi visiem, kas par to interesējas, kaut vai, ja šis cilvēks atrodas otrā zemeslodes pusē. Arī RGJ produkcija tiek reklamēta (ja to tā var nosaukt) tieši šādi un nekādas papildus reklāmas uzņēmumam nekad nav bijušas vajadzīgas! continue reading »

by | Categories: Uncategorized | Comments Off