Loģistika Latvijā

Sep 5, 2015

Sonora.lv lvDaudzi ir dzirdējuši jēdzienu „loģistika”, taču tādu īstu izskaidrojumu tam, kas tas ir kā arī ko tā dara, nemaz tik daudzi nezina. Varam pastāstīt – loģistika ir darbību kopums, kas pēc iespējas finansiāli izdevīgāk, ērtāk kā arī kvalitatīvāk, palīdz ražošanas gala produktam no ražošanas sākuma tikt līdz patērētājam. Tā vien varētu šķist, kas tad tur – ražo patēriņa preci un nosūti pārdevējam, bet tik viegli tas nemaz nav iespējams. Loģistika ietver sevī dažādus notikumus, tai skaitā kravu pārvadāšanu, transporta servisu, konteineru pārvadājumus, noliktavas pakalpojumus un tamlīdzīgi organizētus notikumus. Loģistikas speciālists ir cilvēks, kas pārzina visus šos procesus un izstrādā radītajam produktam atbilstošu ceļu pie patērētāja. Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos veiksmīga loģistika spēj nodrošināt progresīvu uzņēmuma izaugsmi kā arī augstu konkurenci tirgū. Mūsu laikos tā ietver var teikt visas jomas, kas iesaistītas produkta ražošanā, ne tikai preces izveidē, transportēšanā kā arī uzglabāšanā. continue reading »

by | Categories: Uncategorized | Comments Off