Reizēm atceroties laikus, kad lai ieslēgtu datoru un atvērtu kaut vai Word dokumentu, bija jāgaida vairākas minūtes, liekas - kā mēs tā varējām dzīvot! Pierodot pie aizvien ātrākiem, efektīvākām ierīcēm un interneta, atgriezties pagātnē pavisam noteikti vairs negribētos.   continue reading »

by | Categories: Uncategorized | Comments Off