HIPOTĒKU BANKAS MIKROKREDĪTS

Mar 29, 2014

hipo.lv altum atbalsta programmasJa nepieciešami finanšu resursi, kas palīdzēs virzīt biznesu vai uzlabot esošo, lieliska izvēle ir Hipotēku bankas (Hipo.lv) finansējums uzņēmuma attīstībai. Hipotēku bankas mikroaizdevuma programmas finanšu līdzekļu aizdevumu var piemērot saimnieciskās darbības kapitālam un investīcijām. Par galvotāju šim biznesa Hipo.lv mikrokredītam ir jāpiesaista uzņēmuma īpašnieks. Finansējuma aizdevuma termiņš ir 5 gadi. Maksimālā aizdevuma summa ir līdz 10 tūkstošiem latu  jeb 14 228.72 EUR, taču apgrozāmiem naudas līdzekļiem līdz 5000 latu (7 114,36 EUR).

 

Finansējuma uzņēmējdarbībai apstiprināšanas noteikumi

Hipotēku bankai prasības, kam jāatbilst topošajam un esošajam uzņēmumam, lai būtu atļauts pretendēt uz valsts atbalstu no Hipotēku bankas izsniegtajiem mikrokredītiem. Mikroaizdevumam var pieteikties tie uzņēmēji un uzņēmumi, kas atbilst tādiem rādītājiem:

*mikrouzņēmumi, kur slodžu daudzums nav lielāks par 10;

*mazie un vidējie uzņēmumi, kuru viena gada bilance nepārsniedz 1.4 milj. latu jeb 1 992 020,53 miljoni eiro;

*mikrouzņēmumu šā brīža parādsaistību summa Hipo.lv bankā un citās bankās, finanšu institūcijās nav lielāka par 50 tūkstošiem latu (71 143,59 eiro).

Bez tam finansiālā atbalsta iespējas iegūt finansēto mikrokredītu ir uzņēmējdarbības uzsācējiem arī pirms mikrouzņēmuma reģistrēšanas. Vienīgais 2 mēnešu laikā pēc finansējuma piešķiršanas oficiāli jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam. Ja uzņēmumam uz mikrokredīta pieprasījuma brīdi ir nodokļu vai VSAOI parādsaistības, aizdevums netiek apstiprināts. Mikrokredīta – finansējums biznesam – ir finansēta no Hipotēku bankas kredītresursiem, valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas finanšu resursiem. Mikroaizdevums ir labs atspēriena solis uzņēmumiem, kuri grib pilnveidot saimniecisko darbību tepat Latvijā un radīt papildus darbavietas, jo nereti mikrouzņēmumi pārtop par tirgus līderiem.

Mikrokredīta saņēmējiem papildus pakalpojumi no Hipotēku bankas

Ikvienam mikroaizdevuma programmas klientam būs pieejama HipoNet – Hipotēku bankas interentbankas versija, ar kuru varēs vēl ērtāk pārvaldīt un realizēt saņemto finansējuma aizdevumu. Par internetbankas lietotāju var reģistrēties katrā Hipotēku bankas filiālē un Attīstības programmu konsultāciju centrā.

Visiem Hipotēkas bankas klientiem, kam bankā konkrētajā brīdī ir saistības ,pieejama valūtu konvertācija. Ja uzņēmums nodarbojas ar vietējo vai starptautisko tirdzniecību, banka klientiem piedāvā visādas dokumentārās operācijas. Pakalpojumu klāstā ir : dokumento inkaso, akreditīvs, bankas galvojums. Dokumentārās operācijas dos iespēju atlasīt uzņēmumam izdevīgāko norēķinu risinājumu ar tirdzniecības darījumu partneriem. Hipotēku banka saviem klientiem piedāvā vairākus privatizācijas sertifikātu pakalpojumus: atvērt pagaidu un atkārtotu privatizācijas sertifikātu kontu, uzņēmumiem atvērt privatizācijas sertifikātu ieguldījumu un izsoles tirdzniecības atsevišķus kontus. Papildus pakalpojums ir zemes izpirkuma līgumu slēgšana ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai mantiniekiem .

 

 

by | Categories: Pakalpojumi |

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.