Kas “bremzē” masveida ēku siltināšanu Latvijā?

Jun 16, 2016

eku siltinasana latvijaPar 152 miljoniem eiro pēdējos sešos gados jaunu veidolu, kā arī vidēji par 42% zemāku siltumenerģijas patēriņu ieguvušas vairāk nekā 750 daudzdzīvokļu ēkas Latvijā.

Pusi no izmaksām, kas bijusi saistīta ar māju siltināšanu, segusi Eiropas Savienība (ERAF). Siltināšanas programmu priekšrocība ir tā, ka salīdzinot ar virkni citiem projektiem, šīm aktivitātēm ir tūlītēji jūtams rezultāts. Vietās, kur jau projekta sākumā tika nosiltinātas vairākas ēkas, arvien pieaug interese par šo iespēju, taču diemžēl Rīgas un Latgales reģionos vēl manāma kavēšanās ar mājokļu siltināšanu un ēku sakopšanu.

Valmiera sākotnēji bija tā pilsēta, kurā visbiežāk tika siltinātas ēkas, taču pēdējā laikā arī šeit darbi ir apstājušies.

Daudzdzīvokļu namus, kuriem siltināšana jau pabeigta, ir viegli atpazīt. It īpaši atjaunotās mājas izceļas uz to māju fona, kuras uzlabojumus vēl nav sagaidījušas. Taču ārējais izskats un “otrās elpas” piešķiršana nav vienīgais, kas izdarīts ēkām. Ir mainīti un atjaunoti jumtu segumi un izolācija, renovēti siltummezgli, kā arī mainīti logi gan kāpņu telpās, gan dzīvokļos, mainītas mājas ārdurvis utt.

Protams, siltināšanas procesā nav iztikts arī bez iedzīvotāju iebildumiem. Tie primāri ir bijuši saistīti ar būvdarbu norisi, kā laikā ir bijis papildu troksnis, ierobežota kustība utml. Un tas ir pašsaprotami, jo uz būvdarbu laiku ap māju ir lielāka rosība, aiz loga uz sastatnēm rosās būvnieki, un, lai cik ideāli būtu organizēti darbi, gribot negribot mājas iedzīvotājiem tiek radīts papildu stress.

 Bieži ir novērota arī situācija, ka sākotnējie renovācijas skeptiķi, ieraugot pirmos darbu rezultātus, maina savu attieksmi, un tā visbiežāk ir novērojama pēc veiksmīga renovācijas pabeigšanas, kā arī saņemot pirmo rēķinu par siltumenerģiju jau renovētā namā.

Pēc siltināšanas noslēguma radušies vairāki secinājumi. Tostarp, nepieciešams atrast neatkarīgu būvuzraugu, kurš būtu gatavs atbildīgi un godprātīgi strādāt. Ļoti būtiski ir veikt kvalitatīvus priekšdarbus: nodrošināt rūpīgi veiktu energoauditu uz kā pamata jau turpmāk tiek izstrādāts tehniskais projekts, noteikti nodrošināt mājas apsekošanu, lai savlaicīgi jau atrisinātu jautājumus, kas var radīt šķēršļus pašā siltināšanas darbu izpildes procesā.

Nereti siltināšana ir pirmais solis turpmākas dzīvojamās vides uzlabošanai. Tā piemēram, šobrīd Valmierā tiek plānots sakārtot ēku iekšpagalmus, kuri arī ir zaudējuši ne tikai pievilcību, bet arī funkcionalitāti. To daļēji sola finansēt Valmieras pilsētas pašvaldība.

Lai arī agrāk siltināšanas darbi šajā pilsētā ritēja viens pēc otra, pēdējā laikā viss ir pieklusis. Galvenais iemesls – līdzfinansējuma pieejamības problēmas. Tā kā bija ieilgusi jaunās siltināšanas programmas atvēršana, bija apklusi arī aktivitāte siltināšanas jomā.

Rīgā siltinātas ir tikai 47 ēkas jeb aptuveni 0,4% no visiem daudzdzīvokļu mājokļiem. Atbildīgās iestādes uzskata, ka pie nelielā skaitļa vainojami paši rīdzinieki, dēvējot viņus par kūtriem parakstu vākšanā un balsošanā par siltināšanas veikšanu.

Ēkām, kuras jau nosiltinātas, apkures rēķini ir ievērojami sarukuši. Par spīti šim efektam, iedzīvotājiem nav viegli vienoties savā starpā, baidās no 15 līdz 20 gadus ilgā kredītu sloga un tā, kā arī vēl daļa nepareizi interpretē savu individuālo atbildību par siltināšanas darbiem nepieciešamā kredīta nomaksu. Vēl viens mīts, kuru min daudzi, ir saistīts ar neziņu par to, vai pēc siltināšanas tiešām būs mazāki rēķini. Ir dzirdētas šaubas par to, ka siltumenerģijas patēriņa ietaupījums tiešām būs ievērojams – 40 un nereti pat vairāk procentu.

Izvērtējot mājokļu siltināšanu dažādos reģionos, visbiežāk tiek atzīts, ka tās izdošanos/neizdošanos visbiežāk nosaka šī projekta vadītājs un viņa kompetence. Ja projekta vadītājs ir kompetents un ar pieredzi, tas savlaicīgi paredzēs virkni jautājumu, kas priekšlaicīgi ir jāatrisina, lai siltināšanas būvdarbus paveiktu kvalitatīvi un optimālā laikā. Ar labu plānošanu standarta daudzdzīvokļu mājas (ar kvadratūru apt. 2 500m2) iespējams realizēt 1,5 mēneša laikā.

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.