Ko dara un kā cilvēkiem var palīdzēt sertificēts mūzikas terapeits?

Jun 20, 2016

Mūsdienās mūziku un skaņu izmanto, lai palīdzētu cilvēkiem uzlabot viņu emocionālo labsajūtu, mazinātu stresu un celtu pašapziņu. To parasti dara mūzikas terapeiti ar augsta līmeņa muzikālajām spējām un vēlmi izmantot savas komunikācijas prasmes darbā ar cilvēkiem, lai palīdzētu uzlabot viņu dzīvi. 

Mūzikas terapeits strādā ar visa vecuma bērniem un pieaugušajiem no dažādiem sociālajiem slāņiem, kurus skar dažādas problēmas, tostarp:

  • Nemiers
  • Ēšanas traucējumi
  • Emocionālās un uzvedības problēmas
  • Atkarība
  • Šizofrēnija
  • Autisms
  • Saskarsmes problēmas
  • U.c.

Mūzikas terapija ir klīniska un uz pierādījumiem balstīta mūzikas izmantošana individuālu mērķu sasniegšanai un indivīda fiziskās un emocionālās veselības uzlabošanai, ko realizē profesionālis, kas ir ieguvis mūzikas terapeita izglītību. Tā ir sava veida veselības programma, kurā mūzika tiek izmantota terapeitiskajās attiecībās, lai risinātu fiziskas, emocionālas, kognitīvas un sociālas indivīda vajadzības.

Terapijas tehnikas

Sertificēts mūzikas terapeits ārstēšanas procesā izmantos dažādus paņēmienus atkarībā no cilvēka vajadzībām. Zemāk minētas vairākas metodes, kas tiek izmantotas visbiežāk (saraksts nav pilnīgs, jo terapija var ietvert arī citas metodes):

Dziedāšana – terapeits var aicināt indivīdu dziedāt līdzi, kamēr viņš atskaņo vai spēlē dziesmu. Dziedāšana var palīdzēt attīstīt artikulācijas un elpošanas kontroli. Grupas ietvaros var uzlabot arī sociālās prasmes.

Instrumentu spēlēšana – mūzikas instrumentu spēlēšana var uzlabot koordināciju. Spēlējot instrumentus kopā ar citiem cilvēkiem uzlabojas arī sadarbība un komandas darba spējas.

Ritmikas balstītas aktivitātes – imitējot ritmu vai radot pats savu, iespējams attīstīt koordināciju un kustību diapazonu. Dažos gadījumos tas var palīdzēt arī mazināt trauksmi un palīdzēt relaksēties.

Improvizācija – sniedzot iespēju izteikt sevi radoši, muzikālā improvizācija var palīdzēt, kad indivīdam grūti izteikties ar vārdiem.

Komponēšana/dziesmu rakstīšana – dziesmas sacerēšana, balstoties uz savu pieredzi, var būt vieglāka, nekā pieredzes izrunāšana vārdos. Mūzikas komponēšana var palīdzēt celt pašapziņu un likt justies labāk.

Klausīšanās - pat vienkārša mūzikas klausīšanās var būt ārstnieciska. Tā var palīdzēt attīstīt kognitīvās spējas un veicināt atmiņu un uzmanību.

Izvērtējot katra klienta stiprās puses un viņa vajadzības, mūzikas terapeits nodrošina nepieciešamo ārstēšanos. Pateicoties mūzikas iesaistei terapeitiskajā kontekstā klienta spējas tiek stiprinātas un nodotas citās viņa dzīves jomās.

Mūzikas terapeita darbs īpaši palīdz komunicēt tiem, kam ir grūti izteikties vārdos. Pētījumi atbalsta šādas terapijas efektivitāti daudzās jomās, piemēram, vispārējai fiziskajai rehabilitācijai. Tā arī palielina cilvēka motivāciju nodoties savai ārstēšanai, sniedz emocionālo atbalstu klientiem un viņu ģimenēm, nodrošina iespēju savu jūtu izpaušanai.

by | Categories: Uncategorized |

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.