Loģistika Latvijā

Sep 5, 2015

Sonora.lv lvDaudzi ir dzirdējuši jēdzienu „loģistika”, taču tādu īstu izskaidrojumu tam, kas tas ir kā arī ko tā dara, nemaz tik daudzi nezina. Varam pastāstīt – loģistika ir darbību kopums, kas pēc iespējas finansiāli izdevīgāk, ērtāk kā arī kvalitatīvāk, palīdz ražošanas gala produktam no ražošanas sākuma tikt līdz patērētājam. Tā vien varētu šķist, kas tad tur – ražo patēriņa preci un nosūti pārdevējam, bet tik viegli tas nemaz nav iespējams. Loģistika ietver sevī dažādus notikumus, tai skaitā kravu pārvadāšanu, transporta servisu, konteineru pārvadājumus, noliktavas pakalpojumus un tamlīdzīgi organizētus notikumus. Loģistikas speciālists ir cilvēks, kas pārzina visus šos procesus un izstrādā radītajam produktam atbilstošu ceļu pie patērētāja. Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos veiksmīga loģistika spēj nodrošināt progresīvu uzņēmuma izaugsmi kā arī augstu konkurenci tirgū. Mūsu laikos tā ietver var teikt visas jomas, kas iesaistītas produkta ražošanā, ne tikai preces izveidē, transportēšanā kā arī uzglabāšanā.

Sfēras veidi un lietpratēju darbs.

Vajadzīgajā laikā, vietā, daudzumā kā arī cenā – par un ap to gādā loģistikas eksperts un līdz ar to veiksmīgi palīdz produkcijai doties pie patērētāja, kas ir loģistikas pamata uzdevums. Kravas automašīnas, noliktavas, transporta pakalpojumi pa jūru un sauszemi ir tikai neliela daļa no tā visa, kur jābūt kompetentam labam loģistikas ekspertam. Lai varētu nodrošināt visu nepieciešamo darbību izpildi, loģistikai vienmēr ir dažādi darbības veidi, kas noteikti palīdz iegūt vajadzīgo rezultātu. Daži no tiem – iepirkšanas loģistika, – regulē izejvielu piegādi ražotājam; ražošanas loģistika – pašu ražošanas norisi – visas darbības, sākot no tehnoloģiskā procesa, lai sasniegtu kompānijas ieceres un patērētāja vajadzības; sadales loģistika virza saražoto līdz patērētājam; servisa loģistika rūpējas par pakalpojumiem, kas rūpējas par patērētāju visos posmos – gan pirms, gan pēc preču vai produktu iegādes.

Kravu pārvadājumi – Sonora.lv

Loģistikas izpilde uzņēmējiem.

Loģistikas speciālists ir tikai viena maza daļiņa no visa loģistikas procesa. Lai nodrošinātu to, ka prece sekmīgi no ražotāja nokļūtu līdz patērētājam, tiek lietoti vairāki servisi, kas rada šo procesu. Pasūtījumu apstrāde, izpildīšana, transportēšana kā arī pārvadāšana, noliktavas pakalpojumi un daudz šiem līdzīgu servisu vienmēr būs loģistikas procesa sastāvdaļa. Kā piemēru varam minēt – transportēšana uz Angliju prasīs līdzekļus un dažādus citus resursus, lai tiktu izmantots jūras transports, kas liek loģistikas ekspertam meklēt visus veidus kā to piepildīt pēc iespējas izdevīgāk.

Var būt vairāki varianti, kādā veidā ražotāji spēj veikt visus nepieciešamos loģistikas procesus, lai prece izdevīgi sasniegtu savu patērētāju – izmantojot loģistikas uzņēmumus vai izveidojot savā ražotnē loģistikas nodaļu. Preču eksportēšana, kā piemēram, uz Angliju, būs pieprasīta allaž, tā pat kā kravu pārvadājumi Latvijā kā arī citās Eiropas valstīs.

by | Categories: Uncategorized |

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.