Mārketinga aģentūrās datu analīzei ir nozīmīga loma

Oct 15, 2015

Mārketings nenozīmē darbu tikai un vienīgi ar reklāmu izveidi un pārvaldību. Tas ir maldīgs priekšstats, jo ir vēl citi pakalpojumi, kas cieši saistīti ar reklāmas jomu, bet ir pieejami arī kā atsevišķi pakalpojumi. Piemēram, interneta mārketinga aģentūra iMarketings piedāvā saviem klientiem vairākus pakalpojumus, kas ļauj saņemt profesionālu vērtējumu par klienta uzņēmuma pārdošanas stratēģijām, mārketinga aktivitātēm un īstenoto aktivitāšu efektivitāti. Tas ir profesionāls skats no malas uz dažādiem jūsu biznesa aspektiem. Pamatā tā ir augsta līmeņa datu analīze, no kuras iegūtā infomācija var būt ļoti noderīga, lai optimizētu pārdošanas un mārketinga procesus, atteiktos no nelietderīgām opcijām un definētu problēmjautājumus.

SEO audits

iMarketings piedāvā veikt mājas lapām optimizāciju un ielāgošanu pārdošanai, bet ne visi uzņēmēji saprot, kāpēc tas ir nepieciešams. Tāpēc,  pirms izšķirties par šāda pakalpojuma pasūtīšanu, var pieteikties SEO auditam. Tiks veikta detalizēta mājas lapas izpēte un izanalizēta tās atbilstība labas pārdošanas praksei un SEO standartiem. Atklāto nepilnību apjoms ir jāizvērtē un jāsaprot, cik tas ļoti ietekmē uzņēmuma pārdošanas rādītājus un kavē klientu plūsmu uz mājas lapu vai interneta veikalu. Visbiežāk šī negatīvā ietekme no mājas lapas nepilnībām ir ļoti liela, tāpēc, lai novērstu šo izaugsmes traucēkli, ir nepieciešama SEO optimizācija. Šim darbam ir jāpiesaista profesionāla SEO aģentūra, kas saņēmusi kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus. Tad ir garantija, ka darbs tiks veikts kvalitatīvi un ar ilgtermiņa pozitīvu ietekmi. Šāds sertifikāts ir arī interneta mārketinga aģentūrai iMarketings.mārketinga aģentūra

Google Analytics

Google Analytics ir mārketinga rīks, kas var būt ļoti noderīgs daudzos aspektos un sniegt vērtīgu informāciju. Ar Analytics palīdzību var izanalizēt gandrīz jebkuras uzņēmuma mārketinga aktivitātes. Pirmkārt, jau to lieto interneta reklāmu pārvaldības efektivizēšanai. Bet šī analīzes metode var sniegt atbildes uz daudziem jautājumiem. Kāda ir kopējā reklāmas kampaņas efektivitāte dažādos aspektos? Kāda ir izmantoto reklāmas kanālu loma kopējos pārdošanas rādītājos? Kuri no tiem veiksmīgāk virza klientu uz mājas lapu un panāk vēlamo darbību no lapas apmeklētāja? Cik efektīvi strādā mājas lapas un interneta veikala stratēģiskās daļas – produktu lapa, pirkumu grozs, norēķinu sadaļa? Tāpat var uzzināt, kuri produkti tiek visvairāk apskatīti un cik liels īpatsvars no klientiem tos iegādājas? Jautājumi, uz kuriem varēsiet saņemt atbildes, ir neskaitāmi daudz, atliek tikai pasūtīt mārketinga aģentūrai jums aktuālo tēmu  un jautājumu analīzi. Google Analytics pakalpojumus var izmantot arī tad, ja uzņēmuma reklāmas kampaņas nav nodotas aģentūras pārraudzībā, bet tās vada pašu darbinieki. Analīze var palīdzēt sekot savas reklāmas efektivitātei, darbinieku profesionalitātei un pieņemt pārdomātus lēmumus, kas skar uzņēmuma tālākajā darbībā nozīmīgu rīcību.

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.