Maziem un vidējiem uzņēmumiem no Altum – pieaug saņemamais finansējums!

Jul 19, 2016

           atbalsta programma

Lai uzsāktu jaunu biznesu vai arī attīstu jau esošo, nepieciešams finansējums. Tie, kuri meklē atbalstu, var vērsties gan komercbankās, gan arī ALTUM – valsts veidotā un valstij piederošā attīstības finanšu institūcijā, kura specializējusies tādu dzīvotspējīgu biznesa ideju finansēšanā, kurām dažādu risku dēļ komercbankās nav piešķirts finansiālais atbalsts.

            ALTUM izveidojis daudzveidīgas atbalsta programmas, kuras ir piemērotas ne tikai mikrouzņēmumiem, jauna biznesa uzsācējiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet arī lauksaimniekiem. Tāpat tiek realizētas arī specifiskas programmas, piemēram, sadarbojoties ar komercbankām, ALTUM izsniedz mājokļu galvojumus ģimenēm bērniem, kā arī rūpējas par to, lai nepietiekama nodrošinājuma gadījumā komercbankā tiktu piešķirti kredīti uzņēmējiem, izsniedzot tiem kredīta garantiju. ALTUM atbalsta arī start-up jeb tehnoloģiskos iesācējuzņēmumus – īpaši šim mērķim, ir radīta start-up vides attīstības veicināšanas programma.

            Papildinot valsts atbalsta iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), ALTUM sniedz tiem iespēju iegūt finansējumu ievērojami lielāka apjoma projektu īstenošanai. Tāpat finansiālais atbalsts tagad būs pieejams arī tiek zvejas un akvakultūras projektiem, kuru īstenošanai valsts līdz šim neizsniedza aizdevumus.

            Ikvienas nozares uzņēmējam pie ALTUM ir iespēja saņemt aizdevumu investīcijām 2,85 miljonu eiro apmērā, bet apgrozāmajiem līdzekļiem – līdz pat 1 miljonam eiro. Tomēr šeit jāņem vērā, ka maksimālais apgrozāmo līdzekļu aizdevuma apjoms, kuru var saņemt lauksaimniecības un zvejniecības nozares uzņēmumi, ir 285 tūkstoši eiro.

            Palielinot aizdevumu apjomu, kas pieejams mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un, sākot finansēt zvejas un akvakultūras projektus, ALTUM spēj precīzāk atbalstīt uzņēmumu reālās vajadzības. Tajā pašā laikā ALTUM nesacenšas ar privātā tirgus finansētājiem, jo, lai būtu iespējams saņemt valsts atbalsta aizdevumu, kas pārsniedz 100 tūkstošus eiro, uzņēmējam ir nepieciešams saskaņot to ar banku, kurā tam jau ir līgumsaistības vai arī ar banku, kuru tas izmanto pamata darījumu veikšanai. Tāpat, kā jau tika minēts iepriekš, ALTUM koncentrējas tikai uz tādiem projektiem, kuriem nav iespējams nevar saņemt finansiālu palīdzību komercbankās. Regulāri sekojot līdzi situācijai finanšu tirgū, ALTUM spēj pielāgot izveidotās valsts atbalsta programmas tā, lai tās sniegtu maksimāli efektīvu un ilgtermiņā jūtamu atbalstu uzņēmēju vajadzībām.

Valdība šā gada 3.maijā apstiprināja izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, kas saistītas ar aizdevumu piešķiršanu sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai (noteikumi Nr.1065).

            Tiem aizdevumiem, kuri nepārsniedz 430 tūkstošus eiro, konkrētā programma pirmos piecus kredīta atmaksas gadus piedāvā procentu likmes subsīdiju 50% apjomā. Taču jāņem vērā, ka šāda procentu likme pieejama tikai tiem uzņēmumiem, kuri dibināti pēdējo piecu gadu laikā.

 

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.