zales plavejiKatras saimniecības iespējas un apstākļi ir individuāli, tas, kas der kaimiņam, otram var izrādīties pilnīgi nepiemērots. Ja vēlamies uzturēt sakoptu un glītu piemājas teritoriju, nepieciešama arī zāles pļāvējs. Izvēloties zāles pļāvēju, jāņem vērā gan kopējā zāliena platība un reljefs, gan daudzi citi aspekti. Piemēram, nelielam piemājas mauriņam, kur nav īpaši daudz puķudobju vai augļu koku, ko appļaut, der vienkāršāka un mazjaudīgāka ierīce. Bet lielākai platībai būs nepieciešama jau jaudīgāka tehnika, kas var izturēt lielāku slodzi. continue reading »

by | Categories: Tehnika | Tagged: , , | Comments Off