Tālmācības vidusskola – mācies internetā

Jun 9, 2015

            talmacibas vidusskolaIkviena skolēna dzīvē nozīmīga ir savas izglītības iestādes izvēle – vai tā ir sākumskola, pamatskola vai vidusskola. Šīs izvēles izdarīšanā, tiek ņemti vērā dažādi apstākļi – izglītības iestādes atrašanās vieta, draugu izvēle, prestižs un atsauksmes par to.

Taču ne vienmēr mums ir iespējams izdarīt šo izvēli, darīt to, ko vēlamies – mācīties. Nepieciešamība sākt strādāt algotu darbu, pārcelšanās uz ārzemēm, grūtniecība, ilgstoša slimība vai grūtības mācībās – iemesli, kādēļ bieži vien netiek turpinātas vai uzsāktas mācības vidusskolā. Šādās situācijās, lai vidusskolas atestāts nepaliktu tikai kā nerealizēts sapnis, ir nepieciešams izdarīt netradicionālu izvēli – izvēlēties mācības internetā.

Mācības internetā – tālmācības vidusskola ir alternatīva tradicionālajai dienas vai vakara vidusskolai. Mācības tālmācībā tiek organizētas neklātienē – interneta vidē. Viss, kas ir nepieciešams, lai kļūtu par tālmācības vidusskolas skolēnu – interneta pieslēgums datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī, kā arī vēlme mācīties un prasme plānot savu laiku.

Privātā tālmācības vidusskola “Mana vidusskola” piedāvā iespēju iegūt vidusskolas atestātu visērtākajā un visefektīvākajā veidā! “Mana vidusskola” skolēni mācību vielu apgūst speciāli pielāgotā e-vidē, kur pieejami visi mācībām nepieciešamie materiāli un pārbaudes darbi.

“Mana vidusskola” ir pieejama ikvienam – arī tiem, kuri neatrodas Latvijā! Iestāties šajā izglītības iestādē ir iespējams attālināti – visus nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski. Taču ikvienam skolēnam izglītības iestādē būs jāierodas arī klātienē – tad, kad būs pienācis laiks likt lietā un pierādīt savas zināšanas, kārtojot vidusskolas gala eksāmenus.

Mācības tālmācībā ir maksas pakalpojums – “Mana vidusskola” saviem skolēniem izmaksā 150 eiro vienā mācību semestrī jeb 300 eiro vienā mācību gadā. Taču ikvienam skolēnam, kurš apliecinās savu centību ar izciliem vērtējumiem mācībās, būs iespēja saņemt mācību maksas atlaidi. Kā arī, mācību maksas atvieglojumi ir pieejami skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Ar izglītības iestādi ir iespējams vienoties par individuālu mācību maksas atmaksas grafiku!

Tālmācības vidusskola – mācies internetā un apvieno izglītības ieguvi ar savu līdzšinējo ikdienu – darbu, dzīvi ārzemēs vai bērnu audzināšanu. Mācies sev ērtā laikā un vietā, jo sēdēšana skolas solā vairs nav obligāts priekšnosacījums tam, lai apgūtu vidusskolas mācību vielu un saņemtu atestātu par iegūto izglītību.

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.