Uzņēmuma finanšu vadība

Dec 15, 2013

finansu vadiba consilium.lvAr pamatīgu uzņēmuma finanšu līdzekļu plūsmas analīzi iesākas ikviena kvalitatīva finanšu vadības optimizācija. Ar šādu analīzi var noteikt, kuri no ārējiem vai iekšējiem faktoriem ir jāpadara efektīvāki un ar kādiem līdzekļiem nonākt līdz uzņēmuma darbības optimizācijai.

Uzņēmuma attīstībā liela nozīme ir finanšu resursu vadībai

Pakalpojumi, kurus iekļauj finanšu vadības optimizācijā:

  • uzņēmuma biznesa plāna izveide;
  • finanšu modeļu sagatavošana;
  • darbinieku algu objektīva analīze;
  • finanšu līdzekļu ieguldījumu projektu izvērtēšana;
  • un biznesa restrukturizācija u.c. pakalpojumi.

Efektīva finanšu vadība ir stratēģiski nozīmīgs process, jo palīdz uzņēmuma vadībai un īpašniekiem izvērtēt notiekošos procesus uzņēmumā un attiecīgi, pielietojot izstrādātos paņēmienus un stratēģiju, sekmēt uzņēmuma finanšu vadības situāciju.

 

 

by | Categories: Finanses |

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.