Visi teātri ir māksla un māksla ir emocijas

Jan 7, 2018

visi teātri

Par mākslu var kļūt jebkas, kas ir mums apkārt. Pat ikdienišķas situācijas un sadzīves ainiņas. Parādītas uz krāšņas skatuves ar izteiksmīgiem tērpiem un spilgtiem aktieriem, kas palīdz mums labāk izprast gan sevi gan dažādu rekciju sekas, tajā pašā laikā ļauj pasmieties vai arī paraudāt, ja tas skāris mums kādu jūtīgu tēmu. Teātris ir jūtu māksla. Tas ir radīts, lai izspēlētu situācijas, kas ļauj cilvēkam paskatīties uz dzīvi no malas, vai arī no cita skatu punkta. Televīzija nekad nespēs mums sniegt tādas sajūtas, kādas sniedz izrāde.

 Izrādes atšķiras pēc sava satura. Ir improvizācijas, kurās pirms tam nekas nav iestudēts. Ainiņas un skeči rodas uz vietas. Aktieri skatītājiem jautā pateikt viņiem kādu situāciju, vietu vai citu jautājumu. Bieži vien šis veids ir komisks un izrāde tiek pavadīta smieklos un pozitīvā atmosfērā. Vēl viens veids, kas tuvāks būs bērniem ir leļļu teātris, kurā aktieri kustinot lelles izstāsta kādu pasaku vai stāstu bērniem saprotamā un viegli uztveramā veidā. Šis teātra veids tendēts uz to, lai sniegtu saviem jaunajiem skatītājiem kādu pamācību. Pasaka vai stāsts tiek izstāstīts, nereti beigās arī tiek vēlreiz uzsvērta morāle, kas liek bērniem padomāt par viņiem svarīgām lietām, piemēram draudzību, attiecībām ģimenē, citu bērnu apcelšanu vai par to, kā tikt galā ar kādu pārdzīvojumu. Tas ir arī labākais veids, lai pieradinātu bērnu pie šāda veida pasākumiem. Vēl viens teātra veids ir amatierteātris. Aktieri šajās izrādēs nav profesionāli apmācīti. Kopā ar pedagogu tiek iestudētas izrādes ar mazāku budžetu un ne tik profesionālā veidā, tomēr pat amatierteātri ir ļoti augstā līmenī un ļauj atklāt pavisam citu pasauli. Vēl ir arī drāmas teātri, kas ir populārākais veids. Tajos tiek izspēlētas dramatiskas ainas, kurās tiek risināta kāda noteikta situācija, kas bieži saistīta ar mīlestību vai kādu strīdu. Šādas izrādes ļauj gūt ļoti spēcīgas emocijas, kas vēl uz ilgu laiku atstās skatītāju domīgu. Teātru mērķis ir parādīt kādu noteiktu dzīves situāciju,  darīt to tik spilgti, ka cilvēks par šo situāciju aizdomājas ļoti dziļi un personīgi.

Visi teātri ir māksla visās tā izpausmēs. Tas ne vien ir krāšņs un saistošs vizuāli, bet arī sniedz lielu emocionālu baudījumu. Dažkārt pozitīvu, dažkārt atstāj skatītāju asarās. Emocijas ir visu mākslu pamatā, bet šī ne vien darbojas emociju dēļ, bet arī vienmēr tās rada.

by | Categories: Dāvanas, Pakalpojumi, Uncategorized | Tagged: |

Share with others

No Responses so far | Have Your Say!

Comments are closed.